Zonnepark Pekela wordt gedragen door lokale ondernemers, de coöperatie Pekela Duurzaam, de gemeente Pekela en de betrokkenheid van inwoners uit  Pekela e.o.

Zonnepark Pekela ademt één en al lokaliteit. Doordat er meerdere lokale spelers partner zijn in dit project is dit zonnepark op maat afgestemd op de locatie. Tevens zijn er andere partners aan dit project toegevoegd die allemaal hun eigen expertise inbrachten. Door het brede partnerschap met partners die complementair aan elkaar zijn, is er een park ontstaan waarin veel aandacht is geweest voor de landschappelijk inpassing, biodiversiteit, lokaal eigendom en maatschappelijk rendement.

 

 

Kernwaarden bij de ontwikkeling van het zonnepark: 

 • Samen met dorpsgenoten bouwen aan een duurzaam Pekela.
 • De omgeving praat mee over de landschappelijke inpassing en financiële participatie van het zonnepark.
 • Veel aandacht voor landschappelijke inpassing en biodiversiteit.
 • Medeeigenaarschap/zeggenschap voor de coöperatie Pekela Duurzaam.
 • De initiatiefnemers geven invulling (waar mogelijk) aan sociale en arbeidsparticipatie.
 • Dit zonnepark draagt jaarlijks bij aan het gemeentelijk gebiedsfonds
 • Ruimte voor onderzoek. Zonnepark Pekela is een onderzoekslocatie voor Rijksuniversiteit Groningen t.a.v. zonneparken en biodiversiteit.

Ontwerp landschappelijke inpassing door :

Zonnepark Pekela weetjes

 • Totaal projectgebied 79 ha (Netto Pv + landschappelijke inpassing en akkervogelgebieden)
 • Totaal 60 ha zonnepanelen (netto PV) met een totaal vermogen van ongeveer 63 MW.
 • 125.000 zonnepanelen (totaal)
 • Eén van de groenste zonneparken van Nederland!
 • Er wordt ongeveer jaarlijks 56.000.000 kWh opgewekt dit is genoeg stroom voor ongeveer 16.000 huishoudens (uitgaande van een gemiddeld verbruik van 3500 kWh per jaar per huishouden)
 • Er wordt jaarlijks 2.608.200 kilo CO2 bespaard door dit zonnepark
 • Om een zonnepaneel te produceren is energie nodig. Het terugverdienen van deze energie is voor de nieuwe zonnepanelen systemen toegepast in Zonnepark Pekela 1 tot 2 jaar nodig (energetische terugverdientijd). De levensduur van een zonnepanelen systeem is tenminste 25 jaar.
 • 19 ha landschappelijk inpassing
 • 19 ha wordt ingezaaid met kruidenrijke gras en plantsoorten.
 • Er worden 42.000 heesters geplant.
 • Om een deel van het park worden wandel/fietspaden aangelegd met aansluiting op bestaande paden.
 

Partners