Landschappelijk

Welke invloed heeft het park op de biodiversiteit?

De kans bestaat dat er, doordat de bodem verandert, meer natuur zal ontstaan. De percelen worden ook gedurende de levensduur van het zonnepark niet bemest. 

Hoe ziet de directe omgeving van het zonnepark er uit?

  • Het zonnepark heeft een bruto oppervlakte van 79 ha.  Een deel van 19 ha wordt gebruikt voor landschappelijk inpassing.
  • 19 ha wordt ingezaaid met kruidenrijke gras en plantsoorten.
  • Er worden 42.000 heesters geplant.
  • Om een deel van het park worden wandel/fietspaden aangelegd met aansluiting op bestaande paden.

Wordt de bestemming landbouwgrond?

Door natuur en duurzame energie te combineren blijft de grond de bestemming landbouwgrond behouden en kan het niet worden aangemerkt als natuurgebied. De grond krijgt echter 25 jaar 'rust', waardoor de natuur zijn gang kan gaan. Er worden geen bestrijdingsmiddelen of kunstmest gebruikt. Een win-winsituatie dus om het stikstofprobleem aan te pakken.