/ partners / Bronnen vanOns

Bronnen vanOns

Bronnen VanOns is een coöperatieve ontwikkelaar die zorgt dat de lokale bewoners (particulieren en bedrijven) weer zeggenschap krijgen over waar en hoe er duurzame energie wordt geproduceerd.

Bronnen VanOns wil dat minimaal 50% van de duurzame energieproductie op land in handen komt van de lokale inwoners (particulieren en bedrijven) door hen mede-eigenaar te maken (zoals ook in het ontwerp Klimaatakkoord staat). Dit kan bijvoorbeeld door een lokale energiecoöperatie op te richten.

Bronnen VanOns is een coöperatieve ontwikkelaar die zorgt dat de lokale bewoners (particulieren en bedrijven) weer zeggenschap krijgen over waar en hoe er duurzame energie wordt geproduceerd.

Zo praten, denken en beslissen omwonenden vanaf dag één mee over de grootte van het park, de locatie en de inpassing in het landschap. En, blijven de opbrengsten in de regio en die kunnen weer besteed worden aan nieuwe duurzaamheids- en/of leefbaarheids-projecten. Bronnen VanOns werkt in opdracht van de Energiecoöperatie Pekela Duurzaam.

Bekijk de website