Zonnepark Pekela start met bouw van de installatie

Datum: 14-7-2022

Oude Pekela 14-7-2022

 

Zonnepark Pekela gaat starten met de bouw van de installaties. De komende maanden worden de eerste panelen gelegd voor het zonnepark.

 

De bouw van het zonnepark Pekela is gestart. De afgelopen maanden was er al gestart met een deel van het inzaaien van kruidenmengsels en het aanplanten van heesters. Nu gaat de bouw van start. De installaties, stellages en zonnepanelen worden de komende maanden geplaatst.

 

Zonnepark Pekela wordt 60 hectare groot, er komen 125.000 panelen en gaat stroom opwekken voor ongeveer 16.000 huishoudens. Het zonnepark komt langs de Raadhuisweg te liggen. De verwachting is dat het zonnepark in december wordt opgeleverd.

 

De initiatiefnemers van het park hebben bij de planvorming van het park veel aandacht besteed aan de landschappelijke inpassing. Zo zijn er 42.000 heesters aangeplant en is er een wandelpad gerealiseerd om verbinding te leggen tussen het dorp en het nabijgelegen Emergobos. Daarnaast zijn er twee akker/weidevogelgebieden gerealiseerd en is er een groot gebied ingezaaid met een kruidenrijk grasmengsel ten behoeve van de biodiversiteit.

 

De initiatiefnemers van dit zonnepark zijn Schoorlemmer Duurzaam, Dun Agro, Pekela Duurzaam, Windunie, Solar Proactive, ILOS New Energy NL en Bronnen VanOns.