Wethouder Jaap van Mannekes plant boom tijdens werkbezoek aan Zonnepark Pekela

Datum: 4-3-2022

Oude Pekela - Op vrijdag 4 maart 2022 heeft wethouder Jaap van Mannekes tijdens zijn werkbezoek aan Zonnepark Pekela in Oude Pekela een boom geplant. Dit deed hij op uitnodiging van de initiatiefnemers van Zonnepark Pekela. Het planten van de boom staat symbool voor de start van de aanplanting van groen rondom het zonnepark in het kader van de landschappelijke inpassing.

De wethouder ging tijdens deze ochtend in gesprek met de initiatiefnemers van het zonnepark: Coöperatie Pekela Duurzaam en de lokale ondernemers. De initiatiefnemers van het park hebben bij de planvorming van het park veel aandacht besteed aan de landschappelijke inpassing. Zo wordt er naast de aanplant van 42.000 heesters en bomen een wandelpad gerealiseerd om verbinding te leggen tussen het dorp en het nabijgelegen Emergobos. Daarnaast komen er twee akker/weidevogelgebieden en er wordt een groot gebied ingezaaid met een kruidenrijk grasmengsel ten behoeve van de biodiversiteit. De wethouder Jaap van Mannekes zegt hierover: ’Ik ben zeer tevreden over de verloop van het proces van dit zonnepark. Maar liefs 30 procent van het perceel wordt gebruikt voor landschappelijke inpassing. Dat is uniek en een voorbeeld voor anderen.’

Door het brede partnerschap is er in de aanloop naar de komst van het park naast landschappelijke inpassing en biodiversiteit ook veel aandacht geweest voor lokaal eigendom en maatschappelijk rendement. Coen Oosterveld, voorzitter van Pekela Duurzaam: “Van af het begin af aan zijn op bijeenkomsten de inwoners van Pekela bij de ontwikkeling van de plannen betrokken. Met een gebiedsfonds en deelname van de coöperatie in het zonnepark, komen de revenuen voor een deel ook ten goede aan de inwoners van Pekela. Daardoor is het zonnepark met recht een park door en voor de Pekelder gemeenschap.” Het zonnepark wordt tevens een onderzoekslocatie van de RUG met betrekking tot een onderzoek naar de biodiversiteit onder en rond zonneparken.

De bouw van het zonnepark wordt naar verwachting eind 2022 afgerond. Per jaar wekt het park ongeveer 56 miljoen kWh per jaar op. De initiatiefnemers van dit zonnepark zijn Schoorlemmer Landbouw, Dun Agro, Pekela Duurzaam, Windunie, Solar Proactive, Ilos GMBH en Bronnen VanOns.

Fotos: © Thea de Boer 2022